Lectura, profesor și prieten

Pe lângă creșterea calității vieții în general, modernizarea și dezvoltarea tehnologică au marele efect advers al căderii în dizgrație a lecturii. Pasiunea pentru literatură este azi înlocuită de jocurile electronice, de TV, de calculatoare, telefoane sau tablete, informațiile necesare dezvoltării cunoașterii omului nemaifiind căutate prin cărți, ci find ușor obținute cu un singur click pe net.

Cititul a devenit demodat, din ce în ce mai puțini oameni ne mai căutând să-și găsească liniștea și fantezia în paginile unei cărți, iar cei care citesc au ajuns să fie considerați învechiți sau reticenți la noul curent electronic.

Astăzi copiii nu mai citesc aprope nimic altceva în afara textelor obligatorii școlare, iar compunerile și lucrările de sinteză de odinioară au fost înlocuite cu referate copiate de pe internet. Dezinteresul lor pentru lectură este consecința atât a insufiecientei cereri din partea profesorilor cât și a lipsei modelului comportamental al părinților, gustul pentru lectură nefiind cultivat nici acasă, nici la școală.

Deși interesul pentru lectură nu este înnăscut, el poate deveni un comportament firesc în viața copilului, fiind deprins prin repetiție susținută. Pregătirea pentru întâlnirea cu cărțile trebuie să înceapă de timpuriu, încă de la vârsta preșcolară, când cărțile trebuie prezentate copilului într-o formă cât mai atractivă, având o grafică frumoasă și colorată, cu imagini care să sugereze scene de poveste și personaje care să inspire copilului simpatie și interes. Părintele începe prin a-i explica ilustrațiile, iar copilul va fi încurajat să repete numele personajelor, să povestească ce fac ele sau chiar să-și imagineze noi acțiuni ale acestora.

Întâlnirea decisivă dintre copii și cărți se petrece la școală, sub îndrumarea învățătorului, care va continua munca părinților și a educatorilor, având ca scop crearea deprinderii de a citi. Deprinderea și obișnuința lecturii se realizează treptat, cu un efort susținut, având un rol deosebit de important în consolidarea informațiilor care vor influența decisiv întreaga viață profesională și munca intelectuală a copilului.

Dar cartea nu trebuie să devină un instrument tehnic în pregătirea școlară, care să implice exclusiv copieri, dictări, analize pe text sau gramaticale, pentru că astfel copiii vor citi doar din obligație, fără să prindă plăcerea lecturii. Actul de a citi nu înseamnă numai stăpânirea literelor și descifrarea cuvintelor, ci presupune analiza și înțelegerea lecturii și emiterea propriilor judecăți ale cititorului.

Dar să vedem de ce este lectura atât de importantă, care este scopul acesteia:

♦-lectura pregătește copilul pentru înțelegerea lumii în care trăiește, oferind răspunsuri la întrebări (ce este viața, care este sensul ei, etc).

♦-pregătește copilul pentru o bună comunicare cu semenii în vederea stabilirii unei relaționări potrivite,

♦-îmbunătățește vocabularul, activează funcțiile mnezice (de memorare), facilitează deprinderile ortografice și gramaticale pentru folosirea corectă a limbii române,

♦-modelează personalitatea copilului mai ales în sfera afectivității moral afective, ajutându-l să-și exprime gândurile, sentimentele și trăirile,

♦-ajută la dezvoltarea creativității și imaginației,

♦-lectura este o bună metodă de învățare din experiențele altora, antrenând gândirea critică și selectivă,

♦-îndrumă copilul în fixarea idealurilor în viață formând visul de perspectivă și însoțindu-l în drumul pe care acesta își dorește să-l parcurgă,

♦-desăvârșește educația prin autoeducare și autodepășire,

♦-sensibilizează la frumosul din natură și din societate dezvoltând simțul estetic pentru arte.

Unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le putem face copiilor noștri, este darul lecturii. Să le oferim, așadar, un prieten devotat care să-i însoțească toată viața, care să le fie învățător și sfătuitor când vor avea nevoie de ajutor, care să le ofere susținere și suport în activitatea lor intelectuală, dar care să le ofere și minunate momente de relaxare și bucurie, care să-i binedispună și să le ofere un refugiu spiritual, o lume îndepărtată ți ferită de grijile cotidiene. Să le oferim O CARTE.